ایجاد اعتماد به نفس یکی از مؤثرترین عوامل برای جهت دهی مثبت به احساسات کودک است. رفتار آزادمنشانه و محترمانه و درک احساسات کودک سبب میشود که او احساس قدر و ارزش کند. عزت نفس سبب بهره وری فرد از نیروی تفکر و به کارگیری آن در امور زندگی است :

براثر دلگرمی عزت نفس درشخص افزایش میابد.

تکیه بر توانایی های فرد وسیله ای برای پیشرفت و حرکت اوست.

احساس بی لیاقتی و حقارت سبب راکد شدن جریان فکری و رکود ذهنی کودک میشود.

یکی از مهمترین ویژگی های عزت نفس خلاقیت در ظهور و گرایش های مثبت در کودک است.

۱- عدم برنامه ریزی
 لازم نیست برنامه ی شما بی نقص باشد. در دنیای واقعی به جای کمال گرا ها، از کسانی قدردانی می شود که کاری انجام می دهند.


۲- ترس از امتحان کردن

وین گرتزکی به بهترین نحو ممکن این موضوع را بیان کرده است: «شما صد درصدِ فرصت هایی که با بی تفاوتی از کنارشان عبور می کنید را از دست می دهید».

به قول تونی رابینز: «مهم نیست چقدر اشتباه کنید، یا سرعت پیشرفتتان چقدر کند باشد، با این همه باز هم از همه ی کسانی که هیچ تلاشی نمی کنند جلوتر هستید».


۳- نا امیدی زودهنگام

تا وقتی بعد از هر شکست بتوان کنشگرانه به تلاش ادامه داد نمی توان نام اتفاقی که افتاده را شکست گذاشت.


۴- باور نداشتن

اگر به کاری که انجام می دهید باور نداشته باشید، بالاخره در برهه ای آن را رها خواهید کرد.


۵- بهانه تراشی

 معنای این بهانه تراشی ها به زبان ساده این است که کنترل اوضاع در دست شما نیست. اما در واقع تنها کسی در جهان که کنترل کامل اقدامات و تصمیم های شما را در اختیار دارد، خود شما هستید؛ بهانه تراشی و توجیه این تعلل ها، ی برد.


علت این بهانه تراشی، ترس از ناشناخته هاست. بقیه نیز از تغییر، طرد شدن و خجالت ناشی از آن می ترسند. ترس، شما را در محدوده ی آسایشتان محبوس می کند؛ جایی که هیچ اتفاق خارق العاده ای در آن نخواهد افتاد. اگر یاد بگیرید چگونه تمام نشانه های ترس را از زندگی تان حذف کنید، می توانید بهانه تراشی را متوقف کنید